در باره روز مادر و مواجهه‌ی انتقادی با آن

madaranmayoدر باره روز مادر و مواجهه‌ی انتقادی با آن
مصطفی غلام نژاد
چگونه می‌توان مادر بودن را امر اجتماعی کرد: بر علیه مادرانگی

یک) امروز در ایام تقویمی حاکمیت، روز مادر نام‌گذاری شده است. دررسانه‌های دولتی، مردمِ همیشه در صحنه، از حاکمیت می‌خواهند این روز را برای مادران‌شان (همسران‌شان) گرامی بدارد و غالبِ مردان در این چند روز، به طرز مضحکی برای زنان و مادران‌شان در تدارک تهیه‌ی هدیه، رزرو میزهای رستوران، برگزاری کارناوالِ‌دفاع از حرمت زن، برمی‌آیند. ادامهٔ نوشته