مهرانگیز کار: منشورحقوق شهروندی، شعاراست و مردم از شعار خسته‌اند

مهرانگیز کار مهرانگیز کار در مورد جایگاه منشور حقوق بشر در میان جامعه ایران گفت: من فکر نمی کنم مردم عادی ایران دل بستگی به این منشور داشته باشند. فقط فعالان سیاسی خارج از کشور یا چند نفر کارشناس داخل کشور در موردش مصاحبه می کنند و حرف می زنند. مردم عادی به این منشور دل نبسته اند، می دانند فقط شعار است و از شعار هم خسته شدند.

ادامهٔ نوشته

سیاستهای مرتبط با بدن زن (واکنش ها و مقاومت ها و نگاهی به کمپین یک میلیون امضا) مهرانگیز کار

مهرانگیز کارتغییر برای برابری – متن پیش روی بخش ششم و پایانی از مجموعه مقالات سیاست های مرتبط با بدن زن است. سایر بخش های این مقاله پیش تر در سایت تغییر منتشر شده است.
ادامهٔ نوشته

سیاستهای مرتبط با بدن زن (5) حبس خانگی زن/ مهرانگیز کار

مهرانگیز کارتغییر برای برابری – متن پیش روی، بخش پنجم از مجموعه مقالات سیاست های مرتبط با بدن زن است. سایر بخش های این مقاله پیش تر در سایت تغییر منتشر شده است.
مقدمه نویسنده: قوانین خشونت آمیز بر ضد زنان که حرکات اجتماعی و فرهنگی و رشد و انتشار اندیشه های آنها را در جمهوری اسلامی ایران کنترل و بلکه تعطیل می کند، چگونه از تصویب گذشته و اجرائی می شود؟ کدام نهاد در ایجاد محدودیت های قانونی برای حبس کردن بدن زنان و جدا کردن آنان از زیست طبیعی و انسانی نقش و دخالت درجه یک را دارد؟ آیا در این نهاد سرنوشت ساز، زنانی هم به صورت انتصابی یا انتخابی حضور دارند؟ این پرسش که بدن زن و تمام خواسته ها و نیازهای انسانی آن چگونه با قانونگذاری کنترل می شود پرسشی اساسی است.
ادامهٔ نوشته

سیاستهای مرتبط با بدن زن، مهرانگیزکار(4)

مهرانگیز کارتغییر برای برابری – متن پیش روی بخش چهارم از مجموعه مقالات سیاست های مرتبط با بدن زن است. سایر بخش های این مقاله پیش تر در سایت تغییر منتشر شده است.

مقدمه نویسنده: قوانین خشونت آمیز بر ضد زنان که حرکات اجتماعی و فرهنگی و رشد و انتشار اندیشه های آنها را در جمهوری اسلامی ایران کنترل و بلکه تعطیل می کند، چگونه از تصویب گذشته و اجرائی می شود؟ کدام نهاد در ایجاد محدودیت های قانونی برای حبس کردن بدن زنان و جدا کردن آنان از زیست طبیعی و انسانی نقش و دخالت درجه یک را دارد؟ آیا در این نهاد سرنوشت ساز، زنانی هم به صورت انتصابی یا انتخابی حضور دارند؟ این پرسش که بدن زن و تمام خواسته ها و نیازهای انسانی آن چگونه با قانونگذاری کنترل می شود پرسشی اساسی است.

ادامهٔ نوشته

سیاستهای مرتبط با بدن زن (3)، مهرانگیز کار

مهرانگیز کارتغییر برای برابری – متن پیش روی بخش سوم از مجموعه مقالات سیاست های مرتبط با بدن زن است. بخش نخست های نخست و دوم پیش تر در سایت تغییر منتشر شده اند.

مقدمه نویسنده: وارد سی و چهارمین سال انقلاب ایران شده ایم، انقلابی که در سال 1357 شمسی با حضور انبوه زنان و مردان اتفاق افتاد. مقاله زیر مروری است بر اهمیت حق مالکیت زن بر بدنش با استناد به ادبیات حقوق بشری که امروزی است. همچنین دربحث کنترل بدن زن توسط حاکمیت، سیاستهای مرتبط با بدن که طی 34 سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی ایران تصویب و به اجرا گذاشته شده مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است. ضمن این بررسی، آن دسته از نهادهای حکومتی که در تدوین اصول سیاستگذاری و اجرائی کردن آن نقش و دخالت داشته اند تعریف شده اند. [1]
ادامهٔ نوشته

سیاستهای مرتبط با بدن زن (2) /مهرانگیز کار

mehrangiz karمقدمه نویسنده: وارد سی و چهارمین سال انقلاب ایران شده ایم، انقلابی که در سال 1357 شمسی با حضور انبوه زنان و مردان اتفاق افتاد. مقاله زیر مروری است بر اهمیت حق مالکیت زن بر بدنش با استناد به ادبیات حقوق بشری که امروزی است. همچنین دربحث کنترل بدن زن توسط حاکمیت، سیاستهای مرتبط با بدن که طی 34 سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی ایران تصویب و به اجرا گذاشته شده مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است. ضمن این بررسی، آن دسته از نهادهای حکومتی که در تدوین اصول سیاستگذاری و اجرائی کردن آن نقش و دخالت داشته اند تعریف شده اند. [1]

مهرانگیز کار
ادامهٔ نوشته

سیاستهای مرتبط با بدن زن (1)/ مهرانگیز کار/ ویژه نامه 8 مارس 1391

hasht marsتغییر برای برابری – وارد سی و چهارمین سال انقلاب ایران شده ایم، انقلابی که در سال 1357 شمسی با حضور انبوه زنان و مردان اتفاق افتاد. مقاله زیر مروری است بر اهمیت حق مالکیت زن بر بدنش با استناد به ادبیات حقوق بشری که امروزی است. همچنین دربحث کنترل بدن زن توسط حاکمیت، سیاستهای مرتبط با بدن که طی 34 سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی ایران تصویب و به اجرا گذاشته شده مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است. ضمن این بررسی، آن دسته از نهادهای حکومتی که در تدوین اصول سیاستگذاری و اجرائی کردن آن نقش و دخالت داشته اند تعریف شده اند. متن پیش روی بخش اول از مجموعه مقالات سیاست های مرتبط با بدن زن است. [1] مهرانگیز کار
ادامهٔ نوشته

زن، بکارت، سیاست

زن، بکارت، سیاست
مهرانگیز کار
بهارعرب حتا اگر خزان بشود ، زن را که در جوامع با اکثریت مسلمان مثل رازی سر به مهر بود ، هویت بخشیده و آفتابی کرده است . هویتی که بکارت در زیر مجموعه ی آن با مفهوم سیاسی تعریف می شود و معاینه ی قابلگی زنان معترض توسط پلیس ضد شورش در این منطقه در فهرست تحقیر و توهین نسبت به کرامت انسانی زن به رسمیت شناخته می شود .در یک سلسله رویدادهای در هم پیچیده ، زبان قربانیان زن در منطقه ای که اسلام رابسیار عزیز می دارند تغییر کرده و تاکید بر حق جای تاکید بر مظلومیت را گرفته است . ادامهٔ نوشته

بهشت زیر پای مادران با لگدهای زراندوزان و قانون شکنان زیر و زبر شده است!

بهشت زیر پای مادران با لگدهای زراندوزان و قانون شکنان زیر و زبر شده است!
( مهرانگیز کار )
مهرانگیز کار حقوقدان و وکیل برجستۀ ایرانی که هم اکنون در ایالات متحدۀ آمریکا ساکن است در یادداشتی به وضعیت مادران برخی از زندانیان عقیدتی می پردازد که به خاطر دفاع از فرزندانشان با آزار و اذیت و یا حتی زندان مواجه شده اند، او آنچه بر مادر دو زندانی سیاسی به نام های علی سلیمانی و کوهیار گودرزی رفته را به عنوان نمونه در این نوشتار مورد بررسی قرار می دهد و این که تاوان دفاع از فرزند برای آنها چگونه بوده است ادامهٔ نوشته

بازداشت های خانوادگی در جمهوری اسلامی

بازداشت های خانوادگی در جمهوری اسلامی
( مهرانگیز کار )
اخیراً این واقعیت که رژیم ایران خانواده های روزنامه نگاران تبعیدی را برای تحمیل خواسته های خود بر رسانه های خارج از کشور به گروگان می گیرد از سوی گزارشگران بدون مرز با انتشار آمار علنی شد، بر پایۀ این منبع خبری – حقوق بشری، بیش از دویست روزنامه نگار و وب نگار پس از سرکوب معترضین به نتایج انتخابات دومین دورۀ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به اجبار ایران را ترک کرده و با رسانه های خارج از کشور همکاری می کنند، ادامهٔ نوشته