وحشت تا پشت پنجره هایمان/مهشید شریف

مهشید شریفمدرسه فمینیستی: من مونا هستم. بعدازظهر داغ یکی از روزهای اوایل ماه آگوست است و گوشی ام را روبه رویم گذاشته ام و دارم از خودم فیلم می گیرم. ماههاست درگیرم و کسی را ندارم برایش درددل کنم. در جایی خوانده بودم وقتی کسی نیست، برای خودت درددل کن. این شیوه را هم از یک کشتیران یاد گرفته ام که روزها در کشتی می نشست و در تنهایی به گوشی اش پناه می برد و از خودش فیلم می گرفت و حرف می زد.
ادامهٔ نوشته

به مناسبت روز جهانی زن: جنبش زنان و اینترنت- مهشید شریف

مدرسه فمینیستی: از آن زمان که جنبش زنان با عنوان «هشت مارس، روز جهانی زن» هویت تازه ای یافت تا پیام صلح روزا لوگزامبورگ به کنفراس زنان در لاهه در بحبوحۀ جنگ جهانی اول، و تا آخرین پیام طاهره قرةالعین که گفت: «می توانید به زودی، هرگاه که اراده کردید مرا به قتل برسانید اما جلوی آزادی زنان را نمی توانید بگیرید» و تا روزگار ما که ارسال هر پیامی به هر گوشه ای از دنیا بیشتر از چند ثانیه طول نمی کشد، اتفاق بزرگی رخ داده است.
ادامهٔ نوشته

می تونم چند تا سؤال بپرسم؟ / مهشید شریف

مهشید شریفمدرسه فمینیستی: گوشی را نیما بر می دارد و درجا می پرسد: «کی… اَستی؟» تا می گویم خاله مهشید، گوشی را می گذارد زمین و مادرش را صدا می کند:

– » بیا… اونه !»

ادامهٔ نوشته

کدام گزینه: انتخاب این یا آن؟ / مهشید شریف

مهشید شریفمدرسه فمینیستی: استرس و مبارزه با آن از مسائل روز مردم دنیا شده است. یکی از مواردی که معمولا انسانها را دچار استرس می کند، شرایط پیچیده و سخت انتخاب هاست. هر روز هر کدام از ما ناچاریم با بیش از صدها انتخاب کوچک و بزرگ دسته پنجه نرم کنیم. از انتخاب این مواد غذایی یا آن تا مشارکت در انتخابهای بزرگتر و جمعی تر و سرنوشت سازتر. وجود گزینه های متفاوت و گاه نزدیک به هم، به نسبتی که قدرت تصمیم گیری را کند می کند به همان میزان استرس آور می شود. یاد گرفته ایم بهترینها را انتخاب کنیم در عین حال درست هم نمی دانیم معیارها برای درست ترینها کدامها هستند. در شرایطی هم مجبوریم دست به انتخابهایی بزنیم که به گمان خودمان و دیگران می تواند در زندگی آنها بی تاثیر نباشد.
ادامهٔ نوشته

عقیم سازی اجباری: جنایتی علیه بشریت / مهشید شریف

عقیم سازیمدرسه فمینیستی: کشورهای غربی و آزاد عموماً به اعتبار اعتقاد شهروندان خود نسبت به رفتارهای انسانی، اجرای طرحها و برنامه های دموکراتیک شناخته می شوند. پروسۀ دموکراتیزه شدن این کشورها حداقل سابقه ای دویست ساله به دنبال دارد و مهمترین عاملی که مفهوم دموکراسی را ملموس و دست یافتنی می سازد، حضور و ابتکار مردمی است که ناهنجاریهای جامعۀ خود را نه تنها به درستی می شناسند بلکه برای کاهش یا از بین بردن آنها به شکلهای مختلفی از جمله ایجاد جنبش های مردمی، استفاده از امکانات مطبوعاتی، متحد ساختن آرای عمومی و نهایتاً شرکت در تصمیم گیریهای سیاسی فعال می شوند.
ادامهٔ نوشته

پیام به یاد ماندنی وانگاری ماتایی: کمک به خود / مهشید شریف

matai umwelt keniaمدرسه فمینیستی: او را به عنوان «درخت زن»[1] می شناسند. خانم وانگاری ماتائی[2] اولین زن طرفدار محیط زیست از کشور کنیاست که توانست در سال 2004 جایزۀ صلح نوبل را دریافت کند. بی تردید بزرگترین امتیاز جایزه نوبل این بود که جهانی نه تنها با چهره و گفتار او آشنا شد بلکه بسیاری به حمایت از مبارزۀ زنان کشورش پرداختند. نام او نیز به عنوان مبارز حقوق بشر و محیط زیست شناخته و اعتبار بین المللی بدست آورد. او همچنین اولین زن کنیایی ست که از دانشگاههای امریکایی دکترای بیولوژی گرفت، اولین زنی است که در دانشگاههای کنیا به تدریس پرداخت و اولین عضو فعال جنبش طرفداران محیط زیست است که توانست به کابینۀ دولت هم راه پیدا کند.
ادامهٔ نوشته

نگاهی به فعالیت زنانِ ضد جنگ در سوئد / مهشید شریف

مدرسه فمینیستی: پاییز امسال «پنجم آذر ماه 1391»، در شرایطی به استقبال سالروز 25 نوامبر، «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» می شتابیم که به نظر می رسد با توجه به سیاست های نابخردانه کنونی، جامعۀ ایران و نیز به تبع آن زنان کشورمان، نگران وقوع خشونت های کلان مقیاسی هستند که در افق آینده جامعه مان رخ می نماید. از این رو اگر سال گذشته در ویژه نامه مدرسه فمینیستی به مناسبت این روز، بنا به شرایط، بیشتر به ابعاد سیاسی خشونت و نحوۀ حل و فصل قهرآمیز منازعات سیاسی و اثرات منفی آن بر زنان و کودکان پرداخته بودیم، اما در ویژه نامه امسال بنابه شرایط بحرانی کشورمان و خطراتی که آن را تهدید می کند، بر آن شدیم که علاوه بر ابعاد مختلف خشونت بر زنان (از خشونت خانگی تا خشونت های قانونی و خشونت های محیط های شغلی و…) به مسئله «جنگ» و پیامدهای آن برای زنان، و نیز به انتقال تجربه های زنان و شیوه های متنوع برخورد کنشگران جنبش های زنان در دیگر کشورهای جهان نسبت به پدیدۀ ویرانگر جنگ، هم بپردازیم. از این رو مهشید شریف در مقاله زیر فعالیت های صلح طلبانه زنان سوئد را در جنگ های داخلی و خارجی کشورشان را مرور می کند:

ادامهٔ نوشته