هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک!

هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک!
( مهناز پراکند – وکیل دادگستری )
به جهت تجربۀ سال ها کار با دادگاه های انقلاب و شناخت از قضات این دادگاه ها از شنیدن حکم بسیار سنگین همکار محترم، مدافع حقوق بشر و حقوق ستمدیدگان سیاسی و عقیدتی در ایران آقای عبدالفتاح سلطانی چندان تعجب نکردم! اگر غیر از این بود جای تعجب داشت چرا که به تجربه دریافته ام قضات شعب ویژۀ دادگاه های انقلاب از جمله شعب ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صرف نظر از عدم برخورداری از دانش حقوقی لازم فاقد ویژگی استقلال، عدالت قضائی و بی طرفی هستند که لازمۀ قضاوتی عادلانه، ادامهٔ نوشته

مهناز پراکند: تبعیض های تحصیلی حتی با قانون های خود جمهوری اسلامی مغایر است!

مهناز پراکند: تبعیض های تحصیلی حتی با قانون های خود جمهوری اسلامی مغایر است!
در سه دهۀ گذشته بخشی از محرومیت های تحصیلی در ایران به جامعۀ زنان تحمیل شده است، مهناز پراکند وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر است که در طول چند سال گذشته پروندۀ برخی محرومین از تحصیل را بر عهده داشته است، «جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی» به مناسبت روز زن در رابطه با موارد تبعیض آمیز علیه تحصیل زنان در قانون با مهناز پراکند به گفتگو نشسته است ادامهٔ نوشته

شلاق، مجازاتی واقعی برای تصویری مجازی!

شلاق، مجازاتی واقعی برای تصویری مجازی!
( مهناز پراکند )
در مدت کمتر از یک‌ماه خبر صدور و اجرای مجازات شلاق علیه سه دانشجو: سمیه توحیدلو، پیمان عارف و امین نیایی‌فر و نیز صدور حکم شلاق علیه بازیگر سینما مرضیه وفامهر در اخبار رسانه‌ها جای گرفته است، افزایش موارد صدور این گونه احکام بر نگرانی مدافعان حقوق بشر به خاطر خدشه‌دار شدن کرامت ذاتی انسان که در بطن این مجازات غیر انسانی نهفته است ادامهٔ نوشته