نامه به مردی که هنوز روشنفکر است / متن و نقاشی از مونا دلاوری

نقاشی میناداوریمدرسه فمینیستی: نوشته زیر، مطلبی از مونا دلاوری، نقاش و هنرمند جوانی است که تاکنون نمایشگاه های متعددی برگزار کرده است. در کنار نوشته مونا دلاوری، تصویری از یکی از نقاشی های او منتشر شده است:
ادامهٔ نوشته

سرزمین پدری / مونا دلاوری

aks mollanaمدرسه فمینیستی: مطلب زیر به قلم مونا دلاوری، نقاش جوانی است که تاکنون چندین نمایشگاه برگزاری کرده. عکس یکی از تابلوهای نقاشی وی را در بالا مشاهده می کنید:

 

ادامهٔ نوشته