ملاقات بعد از اعدام!

ملاقات بعد از اعدام!
( مینا انتظاری )
اولین بار او را در بند یک اوین (بند موسوم به آپارتمان ها) دیدم، یک روز عصر اواخر شهریور شصت بود که “مریم” و همکلاسیش “مهناز” را به بند ما آوردند، هر دو به شدت با کابل شکنجه شده بودند به طوری که به سختی می توانستند راه بروند، در موقع ورود به کمک بچه ها زیر بغل آنها را گرفتیم و در گوشه ای از آن بند متراکم جا دادیم و با امکانات ناچیزی که داشتیم به تیمارشان پرداختیم، کف پاهای آنها مجروح و متورم بود، هر دوی آنها روز ۱۸ شهریور در خیابان مصدق (ولیعصر) مشکوک به شرکت در یک تظاهرات خیابانی دستگیر شده بودند و بازجویان دادستانی چیز زیادی از آنان نمی دانستند، ادامهٔ نوشته