مادر مهسا امر آبادی: دخترم یک روزنامه نگار است

mahsa_amrabadiکلمه: مادر مهسا امر آبادی روزنامه نگار دربند در آستانه ۲۰۰ امین روز از زمان زندانی شدن دخترش در یادداشتی از روزهای سخت مهسا امر آبادی در نبود همسرش مسعود باستانی روزنامه نگار زندانی نوشته است: “من باور نمی کردم که روزی مهسا و همسرش هر دو در زندان باشند چراکه به ما گفته بودند فعلا بنا نیست همه اعضای یک خانواده را زندانی کنند.”
ادامهٔ نوشته

نامه به احمد شهید پیرامون وضعیت زنان در ایران

جناب آقای احمد شهید
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران
اینجانب مینو مهرفومنی مسوول کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد و عضو کمیته زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران مستقر در آلمان وظیفه خود دانسته باتوجه به مسوولیت خویش در این دو کانون دفاع از حقوق بشر و به عنوان یک زن ایرانی مواردی چند از نقض سیستماتیک حقوق بشربا استناد به قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران را جهت بررسی و ترتیب اثر مقتضی از سوی جنابعالی به عرضتان برسانم. ادامهٔ نوشته