فمینیسم سوسیالیستی و مارکسیستی- ماریا پاشینگا/ برگردان : ناصر پیشرو

*یادداشت مترجم:
برگردان این نوشته را تقدیم می­کنم به خاطره­ی ماندگار: نفیسه ناصری(نسترن)، اشرف بهکیش، ویدا (لیلا) و پروین گلی آبکناری، نسرین آموزگار، شهلا کلاقوچی و زنان دیگری که در راه آزادی و برابری جسورانه رزمیدند و به خون تپیدند.
متن فوق، برگردان پیشگفتار ماریا پاشینگرMaria Pachinger نویسنده کتاب فمینیسم مارکسیستی و سوسیالیستی است:
sosialistische und marxistischer Feminismus . در این کتاب که ناشر آن گروه کاری مارکسیستی است، دیدگاه­های فمینیست­های سوسیالیست و مارکسیست نظیر: کریستینه دلفی، هایدی هارتمن، فریگا هاوگ، ماریا روزا دالاکاسکا، نانسی هارستوک، میشله بارت، یوهانا برنر، مارتا.ا.گیمنز، معرفی و نقد و جمع­بندی می­شود.
ادامهٔ نوشته