بر خلاف اراده ما : زن ، مرد و تجاوز

بر خلاف اراده ما : زن ، مرد و تجاوز
سوزان براونمیلر
ترجمه ناهید ناظمی
اغلب زیست شناسان تمایلی نسبت به موضوع تجاوز نداشته اند و این مقوله از نظر آنها از اهمیت علمی برخوردار نبوده است. اما ما می دانیم که انسانها در این زمینه متفاوتند، رابطه جنسی در نوغ ما می تواند در طول ۳۶۵ روز سال اتفاق بیافتد که از طریق دوره میل جنسی زن کنترل نمی شود. ادامهٔ نوشته

جنایت و نه شرمنده گی، مبارزه علیه ایدئولوژی تجاوز جنسی.

جنایت و نه شرمنده گی، مبارزه علیه ایدئولوژی تجاوز جنسی.
ناهید ناظمی
دهه ها فعالیت علیه تجاوز جنسی دنیائی را به وجود آورده است که اکنون حد اقل بطور رسمی و قانونی در مورد گفتمان مبارزه علیه خشونت جنسی صحبت می شود. فمینیستها هنوز موفق نشده اند آنچه را که سوزان براون میلر به عنوان ایدئو لوزی تجاوز نامیده است تغییر دهند ، اما آنها در این زمینه تلاش می کنند. ادامهٔ نوشته