اعلام جنگ علیه زنان را متوقف کنید

اعلام جنگ علیه زنان را متوقف کنید.
چرا می گوییم: اعلام جنگ علیه زنان (در امریکا)؟
ترجمه از نسرین روزبه راد
۱ـ جمهوری خواهان نه تنها می خواهند دسترسی ِ زنان را به مراقبت های پزشکی سقط جنین کم کنند، بلکه دارند تلاش می کنند برای بازتعریف ِ واژه ی «تجاوز». در پی ِ واکنش های شدیدی که با آن مواجه شدند، قول دادند این کار را متوقف کنند، اما هنوز هم دست برنداشته اند. ادامهٔ نوشته