معرفت‌شناسی فمینیستی (1): انتقادات فمینیسم بر معرفت‌شناسی معاصر/نسرین قوامی/سوزان بوردو

سوزان بوردوشناخت‌شناسی یا معرفت‌شناسی شاخه‌ای است از فلسفه که به مطالعه منشأ، طبیعت، قلمرو و ابعاد گوناگون دانش می‌پردازد. نظریه معرفت، از قدیم به بررسی سرشت معرفت، اقسام معرفت، منابع معرفت و … پرداخته است. علمی که به صحت و بطلان و به عبارت دیگر ارزش و اعتبار انواع معرفت‌های انسان می‌پردازد و موضوع آن، «معرفت و علم» به عام‌ترین معنای آن یعنی مطلق درک و معرفت است.
ادامهٔ نوشته

نگرش فمنیست‌ها نسبت به خانواده

femenism-anvahنگرش فمنیست‌ها نسبت به خانواده
نسرین قوامی
بی تردید مهم‌ترین پدیده تأثیرگذار بر نظریه‌پردازی در مورد خانواده، پدیده فمینیسم بوده است. نظریات فمینیستی به طور خاص تحولات صورت گرفته در هویت و نقش‌های زنانه، و اثرات آن بر روابط و نقش‌های جنسیتی در خانواده را مد نظر دارند. دیدگاه‌های فمینیستی بسیار متنوعی وجود دارد؛ اما به طور کلی همه آن‌ها به لحاظ توجه به موضوع فرودست بودن زنان و تعهد به خاتمه دادن به نابرابری زن و مرد اشتراک نظر دارند. ادامهٔ نوشته