توضيحات همسرنسيم سلطان بيگي در مورد مدت محكوميت همسرش

تا قانون خانواده برابر: در پي انتشار اخباري مبني بر احضار نسيم سلطان بيگي به زندان اوين جهت گذراندن 6 سال حبس تعزيزي همسر وي در يادداشتي كه در اختيار سايت تا قانون خانواده برابر قرار داده است در مورد مدت محكوميت وي به ارائه توضيحاتي پرداخته است. متن كامل اين يادداشت به شرح ذير است :
ادامهٔ نوشته