زنان بدون مردان: زندگی دشوار زنانِ روستای دزوُراگیوق

زنان بدون مردان: زندگی دشوار زنانِ روستای دزوُراگیوق
گايانه آبراهاميان
ترجمه ی نسیم نجفی
از راه رسیدن روز جهانی زن در روستای ارمنی دزوراگیوق (Dzoragyugh) در 8 مارس هر سال، کنایه آمیز است. 98درصد مردان روستا (تقریبا نیمی از جمعیت 5000نفری آن) در جست‌وجوی کار به خارج از کشور رفته‌اند. کسانی که باقی مانده‌اند به شوخی این روستا را باشگاه زنان می‌نامند؛ جایی که زنان در آن همه کار می‌کنند ـ زمین‌ها را شخم می‌زنند، ادامهٔ نوشته