خشونت و ستم بر زنان: آسيب ديدگي اجتماعي در ایران

nourimanخشونت و ستم بر زنان: آسيب ديدگي اجتماعي در ایران
سخنرانی نورایمان قهاری، دکتر روانشناس
در اطاق اتحاد زنان آزادیخواه به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن در پالتاک – 9 مارس 2013 خشونت و ستم بر زنان ، نمادها و راهکارها
نوشته ای که پیش روی دارید متن سخنرانی ای است که در 9 مارس 2013 در اطاق اتحاد زنان آزادیخواه به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن در پالتاک ارائه داده شد. این سخنرانی بخشی از مقاله ای جامعتر است که اول بار آن را در سال 2009 در واکنش به برنامه ای در تلویزیون امریکا در مورد مسئلۀ عمل جراحی بینی زنان در ایران نوشته بودم. ادامهٔ نوشته

در کنار شکنجه شدگان تبعیدی

در کنار شکنجه شدگان تبعیدی
دکتر نورایمان قهاری
متن کامل مقاله
در کنار شکنجه شدگان تبعیدی
 سرکوب برنامه ریزی شده بدست دولت ها، از قبیل جنگ، شکنجه و زندان، و عدم پاسخگوئی به معضل فقر، اعتیاد و فحشا، بخشی از خشونتی سیاسی است و عواقبی مخرب و خطرناک برای فرد، خانواده  و کل جامعه در بر دارد. تعریف خشونت بر این اساس استوار است که خشونت عملی خنثی نبوده و باعث وقوع آسیب دیدگی در ابعادی متفاوت می شود. يكي از پي آمدهاي سركوب توسط دولت جمهوري اسلامي جلای وطن ايرانيان و آغاز زندگي آنان در غربت و در شرايطي طاقت فرسا بوده است. ادامهٔ نوشته

در کنار شکنجه شدگان تبعیدی

بخشی کوتاه از مقاله ای منتشر نشده نوشتۀ نورایمان قهاری، روانشناس 
در کنار شکنجه شدگان تبعیدی
زندگی در تبعید
موضوع مورد بحث ما فردِ به اجبار از وطن رانده شده، و بطور خاص، تبعیدیِ شکنجه شده است، بنابراین در اینجا تفکیک میان تجربۀ مهاجرت و تبعید ضروری است. مهاجر به فردی گفته می شود که با هدف پیشرفت در زمینه های مختلف زندگی، از قبیل اقتصادی و تحصیلی، به صورتی برنامه ریزی شده و ارادی به کشوری دیگر نقل مکان می کند تا در آنجا ماندگار شود. ادامهٔ نوشته