حاج آقا و خانۀ خیابان فلسطین

حاج آقا و خانۀ خیابان فلسطین
( نوشابه امیری )
این بخش از کتاب خاطرات خانوادۀ زندانیان تحفه ایست برای خانوادۀ سعید نعیمی و همۀ آنانی که برای خبرگیری از زندانیان خویش هر روز به دستگاه عریض و طویل قضای اسلامی مراجعه می کنند و بی نتیجه! ادامهٔ نوشته

رحمان حتی یک تلفن نزد!

رحمان حتی یک تلفن نزد!
( نوشابه امیری )
بخش دیگری از کتاب خانوادۀ زندانیان را به مادر سعید زینالی و همۀ آنانی تقدیم می کنم که هنوز چشم انتظار بازگشت عزیزی هستند که روزی برای پاسخ به “یکی دو سؤال کوچک” از خانه رفت و دیگر نیامد! عزیزی که برای من نامش رحمان هاتفی بود. ادامهٔ نوشته