آیا بهار عربی به زمستان زنان عرب خواهد انجامید؟

آیا بهار عربی به زمستان زنان عرب خواهد انجامید؟
نوژن اعتضادالسلطنه
در انقلابات اخیر خاورمیانه، بخصوص در انقلاب 25 ژانویه مصر زنان عرب حضوری جدی در عرصه مبارزه داشتند. اما در طول مبارزات مردمی رویدادهایی که در جریان بود که طوفان انقلاب اجازه نمی داد به خوبی دیده شوند. رویدادهایی که هشداری جدی برای آینده زنان در کشورهای عربی بودند. مهم ترین آنها خبر تجاوز گروهی به مونا التهاوی فعال حقوق بشر پس از دستگیری در ماه نوامبر در قاهره و تعرض جنسی به کارولین سنز خبرنگار شبکه تلویزیونی فرانس 3 در میدان تحریر در حین مبارزات انقلابی بود. ادامهٔ نوشته