پول به مثابه هدف اصلی کنشگران اجتماعی

اخلاق حرفه‌ای
پول به مثابه هدف اصلی کنشگران اجتماعی
نگار حسینی در گفتگوبا
ناصر فکوهی دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
و مدیر «انسان شناسی و فرهنگ»
در دنیای جدید همه چیز تغییر کرده یا در حال تغییر است. در دوران پدربزرگ‌های ما کارمند دولت بودن اعتباری داشت و البته درآمدی به نسبت خوب. این مردهای دولتی موارد خوبی برای ازدواج بودند و لاجرم سرشان در هیچ شرایطی بی‌کلاه نمی‌ماند. حالا اما کسی برای کارمندی با یک کیف کهنه توی دستش، تره هم خرد نمی‌کند، زمانه تغییر کرده. کارمند دولت کجا می‌تواند خرج و مخارج زندگی پرمصرف و پرزرق و برق امروز را تامین کند. ادامهٔ نوشته