قلمروهای ملی و مرزهای جنسی/نیره توحیدی

مرزهای جنسیبیدار زند: جنس، تمایل جنسی و جنسیت چه ربطی به نژاد، قومیت، ملیت و ملی‌گرایی دارد؟ نفوذ و نقش تمایل جنسی در شکل دادن به عقاید و احساسات مربوط به نژاد، قومیت و ملیت چیست؟ و چرا و چگونه نژادگرایی، قوم‌گرایی و ملی‌گرایی با هراس‌های جنسی و کلیشه‌های جنسیتی در هم تنیده می‌شوند؟ درک این ارتباط‌ها چه نتایج نظری و عملی را برای درک و راهبردهای فمینیستی از انواع محرومیت‌ها و تبعیض‌ها و فرودستی‌ها به‌‌‌دست می‌دهد؟ گفتمان‌ها و جنبش‌های قومی-ملی و فرآیند دولت-ملت‌سازی برای اعتلای حقوق و توانمندی زنان چه دست‌آوردهایی داشته‌اند؟ رابطه جنبش حق‌خواهی زنان با جنبش‌های هویت‌طلب قومی-ملی چگونه باید باشد؟
ادامهٔ نوشته

مسئله زن» و روشنفکران، طی تحولات دهه های اخیر (بخش دوم)

«مسئله زن» و روشنفکران، طی تحولات دهه های اخیر (بخش دوم)
دکتر نیره توحیدی
مدرسه فمینیستی:
 بخش دوم مقاله دکتر نیره توحیدی را در زیر می خوانید. لازم به یادآوری است که بخش اول این مقاله  را می توانید در لینک زیر پیدا کنید:
زن «غربزده» و بحران هویت
این که زنان وظیفه نگاهبانی و حراست از سنت و فرهنگ و هویت ملی را بر عهده دارند، تنها از طرف روشنفکران ملی گرای اپوزیسیون ایران طرح نشده است. ایدئولوگ ها و روشنفکران حامی رژیم شاه نیز نقش زنان را در حفظ «وحدت ملی و استقلال» ایران نقشی کلیدی دانسته اند. ادامهٔ نوشته

«مسئله زن» و روشنفکران، طی تحولات دهه های اخیر (بخش اول)

«مسئله زن» و روشنفکران، طی تحولات دهه های اخیر (بخش اول)
دکتر نیره توحیدی
مدرسه فمینیستی ـ شرایط بغرنج اجتماعی ایران موضوعات مربوط به زنان را در کلافی پیچیده نهان کرده و آن را به «مسئله زن» تبدیل نموده است. برای شناخت از این پیچیدگی ها و گشودن راهی برای برون رفت از بن بست های موجود در تاریخ معاصر کشورمان، دکتر نیره توحیدی در مقاله زیر، مسئله زن را با تکیه به مستندات و آراء روشنفکران برجسته ایران، ادامهٔ نوشته