پوشش مناسب بیمه‌ای و بیمارستانی / نیره توکلی

نیره توکلیمدرسه فمینیستی: هزینة دیداری چند دقیقه‌ای با پزشک و پوشش بیمة حلبی مناسب آتیه‌سازان برای کاستن هر چه سریعتر از تعداد بازنشستگان را فراموش کنید. هزینه‌های سرسام‌آور آزمایشگاه و رادیولوژی و سونوگرافی و اسکوپی‌های مختلف را هم این قدر به رخ نکشید. همچنین نگران نباشید که می‌گویند بیهوشی با داروهای چینی عواقب مرگبار دارد. نگران این هم نباشید که در اسکوپی‌های مختلف، به علت کمبود و گرانی تجهیزات، شایع است که قطعات تعویض نمی‌شود و برای آندوسکوپی یا کولونوسکوپی ابزار واحدی در معده یا کولون اشخاص مختلف فرو می‌رود و، به جای تشخیص بیماری و درمان آن، هپاتیت و ایدز و هر مرض و انگل دیگری به آنها منتقل می‌شود.
ادامهٔ نوشته