برای او که انسانی بزرگوار بود، برای پدر بزرگم نعمت االله ذکایی بیضائی

برای او که انسانی بزرگوار بود، برای پدر بزرگم نعمت االله ذکایی بیضائی
نیلوفر بیضایی
هر یک از ما در هر گوشه ی جهان که بدنیا آمده باشیم و در هر محیط که زیسته و رشد کرده باشیم، در طول زندگی با افراد بسیاری روبرو می شویم که برخی به ما نزیکترند وبرخی از ما دورتر. ما در هر دوره از زندگی با افرادی زیسته ایم و خاطرات و تجربیات مشترکی داریم . ادامهٔ نوشته

زنی با قامت بلند، قدم های استوار و سیگاری در دست؛ در اندوه مرگ سیما کوبان

زنی با قامت بلند، قدمهای استوار و سیگاری در دست؛ در اندوه مرگ سیما کوبان
نیلوفر بیضایی
نویسنده و کارگردان تئاتر
نه هم نسل اویم و نه دوست صمیمی اش بوده ام. نوجوانی بودم سیزده، چهارده ساله و در آن زمان درگیر باورهای انقلابی ام و به پیروی از مرادان سیاسی آن زمانم در حال توجیه «ضد امپریالیستی» بودن حاکمان، هر چند صابون زندان و فحشهای رکیک و رفتارهای ضد انسانی شان در همان سن بر تنم خورده بود. در آن دوران نوعی دگماتیسم بر ما حاکم بود که بحث و جدل با ما را بی معنی می کرد. ادامهٔ نوشته

برای دختران طاهره و فروغ

برای دختران طاهره و فروغ
( منصوره شجاعی )
نمایش «چهره به چهره در آستانۀ فصلی سرد» به کارگردانی و نویسندگی نیلوفر بیضایی چندی پیش در آلمان بر روی صحنه رفت، پرسشگری و پاسخ جوئی در ذهن مخاطب یک اثر هنری اصیل بی تردید پیامد تأثیری است که آن اثر ایجاد کرده است، نمایش اخیر نیلوفر بیضایی همچون اثری زنانه و چالش برانگیز سؤالاتی را پیش آورده که منصوره شجاعی در گفتگوئی با وی آنها را مطرح ساخته است، حاصل این گفتگو را در زیر می خوانید: ادامهٔ نوشته

نیلوفر بیضایی: جوانان مرگ اندیشی را نمی پذیرند و برای تغییر گام برمی دارند

نیلوفر بیضایی: جوانان مرگ اندیشی را نمی پذیرند و برای تغییر گام برمی دارند
نیلوفر بیضایی از سال ۱۹۸۵ در تبعید آلمان به سر می برد، او در رشته های ادبیات آلمانی، تئاتر، سینما و تلویزیون و تعلیم و تربیت از دانشگاه فرانکفورت تحصیل کرد و در سال ۱۹۹۴ گروه تئا‌تر دریچه را بنیان گذاشت و به نمایشنامه نویسی و کارگردانی تئا‌تر پرداخت، چندی پیش خانم بیضایی نمایش “چهره به چهره در آستانۀ فصلی سرد” را دربارۀ‌ زندگی عاطفی و فکری طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد دو شاعر آزادۀ ایرانی روی صحنه برد، ادامهٔ نوشته

«چهره به چهره » در آلمان با دو زن سنت شکن

« چهره به چهره » در آلمان با دو زن سنت شکن
( شهرام میریان )
گروه تئاتری « دریچه » در شهر فرانکفورت آلمان تازه‌ترین اثر نمایشی خود را با نام « چهره به چهره در آستانۀ فصلی سرد » در هجدمین جشنوارۀ تئا‌تر ایرانی در شهر کلن به صحنه برد، نیلوفر بیضائی نویسنده و کارگردان در این اثر نمایشی زندگی و تأثیرهای اجتماعی دو شاعر سنت شکن و پیشرو ایران یعنی طاهره قرة ‌العین و فروغ فرخزاد را در دو تابلو روایت کرده است، ادامهٔ نوشته