خدمت سرکار علیه بانو کلینتون دامت حرکاته!

خدمت سرکار علیه بانو کلینتون دامت حرکاته!
هادی خرسندی
با سلام، فرمودید که تصمیم دارید یک «سفارتخانه مجازی» در ایران راه بیندازید. مبارک است انشاالله. ولی من روی خیرخواهی عرض می کنم: بهتر است شما به جای باز کردن سفارتخانه مجازی، لطف کنید و «سفارتخانه مزاجی»تان را در ایران تعطیل کنید! ادامهٔ نوشته