هایده مغیثی برندۀ جایزۀ ترودو شد

هایده مغیثی برندۀ جایزۀ ترودو شد
( آرش عزیزی )
هایده مغیثی استاد ایرانی تبار مطالعات زنان در دانشگاه یورک با جایزه گرفتن ناآشنا نیست، دکتر مغیثی پیش از این دستاوردهای علمی ـ دانشگاهی متعددی داشته و بسیاری از پروژه های او جوائز و بورسیه های بزرگی از آمریکا و کانادا دریافت کرده اند اما حدود 60 هزار دلاری که از قِبَل جایزۀ ترودو به پروژه های مورد نظر او خواهد رسید برایش ارزش معنوی بالاتری دارد، ادامهٔ نوشته

فمینیسم اسلامی: چشم اندازها و تناقض ها

فمینیسم اسلامی: چشم اندازها و تناقض ها
هایده مغیثی / ترجمه رویا صحرایی
ما در مدرسه فمینیستی، از ابتدا تلاش کرده ایم تا در حد بضاعت و با توجه به منابع در دسترس، مباحث چالش برانگیزی همچون «فمینیسم اسلامی» را با انتشار دیدگاه های گوناگون در این زمینه پیگیری کنیم. مقاله حاضر یعنی «فمینیسم اسلامی: چشم اندازها و تناقض ها» به قلم دکتر هایده مغیثی (و ترجمه رویا صحرایی) در همین رابطه به خوانندگان  ارائه می گردد:  ادامهٔ نوشته