چرا زنان داستان‌های عاشقانه می‌خوانند؟

چرا زنان داستان‌های عاشقانه می‌خوانند؟
«خواندن رمان‌های عاشقانه» اثر پژوهشی جنیس رادوی
وحید ولی‌زاده
رمان‌های عاشقانه‌ی عامه‌پسند در همه‌ی کشور‌ها سهم بزرگی در قفسه‌های کتابفروشی‌ها و کتابخانه‌ها را اشغال می‌کنند و به نظر می‌رسد بیش از هر کتاب دیگری خوانده می‌شوند. زنان، خریداران و امانت‌گیرندگان عمده‌ی این‌گونه کتاب‌ها هستند. ادامهٔ نوشته