فریده لاشایی: عزیزی از زندان قصر تا هنوز / ویداحاجبی تبریزی

فریده لاشایی و ویدا حاجبیمدرسه فمینیستی: فریده لاشایی، عزیزیست که با او در بند زنانِ زندان قصر آشنا شدم، اواسط 1353. پرشور و شعف وارد بند شد و به گفتۀ خودش در دادِ بی‌داد «با این باور که آدم حسابی جایش در زندان است.» رفته رفته با جمع کوچکی نزدیک شد که علاقۀ ویژه‌ای به موسیقی کلاسیک، فیلم و تئاتر و تلویزیون داشتند. چیزی که با ارزش ها و معیارهای بیشتر همبندان یا به اصطلاح آن روزها «جمع» ناسازگار بود و با آن به شدت مخالفت می شد.
ادامهٔ نوشته