ژن جنایت و خشونت‌های فردی و سازمان‌دهی شده دولتی

ژن جنایت و خشونت‌های فردی و سازمان‌دهی شده دولتی
چگونگی شکل‌گیری خشونت و رویکرد به آن در فرد و اجتماع در گفت‌و‌گو با مسعود نقره‌کار
پانته‌آ بهرامی
پانته‌آ بهرامی – پژوهشگران آمریکایی، سه نوع ژن را در پیوند با احتمال نقش بروز خشونت شناسایی کرده‌اند. نام این ژن «منو آمینو اکسیداز» (MAOA ) است که با تولید آنزیم یا پروتئین»منو آمینو اکسیداز» ارتباط دارد. کار این آنزیم، کنترل و از بین بردن برخی از پیام‌رسان‌ها و میانجی‌های مغز است.از نمونه‌های این پیامرسان‌ها و میانجی‌ها می‌توان به هورمون‌های سروتونین، نوروآدرنالین و دوپامین اشاره کرد. در کمبود یا نبود این هورمون‌ها شاهد افزایش و تجمع پیام‌رسان‌ها و میانجی‌های عصبی خواهیم بود. این امر سبب می‌شود، شرایط روحی و روانی انسان به‌گونه‌ای تغییر کند که یکی از پیامدهایش دگرگونی رفتار انسان است. ادامهٔ نوشته