پریسا آزادیان- تلاشهای رژیم ولایی علیه

رژیم مستبد و ضد زن ولایی بطور پیگیر و با خشونت کامل برای زیر پا گذاشتن حقوق نیمی از جمعیت ایران تلاش میکند و هر روز قوانین جدیدی را برای مقابله با جضور زنان در عرصه های اجتماعی و تعرض به حریم خصوصی و حق شهروندی آنان از آستین بیرون میاورد. تشدید تلاش برای به حاشیه راندن زنان واکنشی است در برابرمقاومت و ایستادگی زنان ایران در برابر تحجر قرون وسطایی این رژیم. رژیم امنیتی – نظامی ولایی درمانده از پیشبرد سیاستهای زن ستیزانه مدام در حال تصویب قوانین و لوایح جدید است. اگر تاکنون زنان با کنترل پوشش و رفتارشان و یا اعمال سیاستهای تبعیض جنسیتی تحت فشار قرار میگرفتند، اخیرا به دلیل واهی سیاست افزایش جمعیت، حق زنان در مورد انتخاب شیوه زندگی نیز بیش از پیش مورد تعرض قرار میگیرد.
به خواندن ادامه دهید

سیاست جمعیتی رژیم و تشویق جوانان به ازدواج تلاشی برای مقابله با حضور زنان در حوزه عمومی -پریسا آزادیان

در هفته های اخیر به بهانه روز ساختگی » ازدواج» و به بهانه مقابله با جنگ نرمی که گویا بنیان خانواده را بخطر انداخته و موجب کاهش رشد جمعیت در کشور شده است، خبرها و گزارشات متعددی در رسانه های وابسته به رژیم برای تشویق جوانان به ازدواج و افزایش جمعیت به چشم میخورد.

 

 

 

به خواندن ادامه دهید

پریسا آزادیان مروری به رویداد های حوزه زنان در چند هفته اخیر

تشدید روز افزون تحریم های دولت های غربی و عوارض ناشی از حذف یارانه ها موجب گسترش بیکاری روز افزون و ناهنجاریهای اجتماعی در کشور شده است. بی تردید زنان در صف مقدم قربانیان این وضعیت ناهنجار قرار دارند. خبرهای چند هفته اخیر در حوزه مسائل مربوط به زنان نشان از تشدید فشار برای کنترل زنان در عرصه پوشش و آموزش و همچنین گسترش ناهنجاریهایی نظیر افزایش نگران کننده طلاق، بیکاری و بی آیندگی هر چه بیشتر نیمی از جمعیت جامعه در کشور تحت سلطه نظام ولایی دارد.
به خواندن ادامه دهید

ترفندهای جدید برای مقابله با حقوق زنان و خانه نشین کردن آنها

ترفندهای جدید برای مقابله با حقوق زنان و خانه نشین کردن آنها
پریسا آزادیان
رژیم اسلامی ازهمان ابتدای موجودیتش و درراستای پیشبرد سیاست های زن ستیزانه ، همواره کار مشترک زنان و مردان و حضور زنان در حیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیایران را خطری برای موجودیت خود تلقی کرده و میکند. تلاشهای دولت برای کنترل حریم خصوصی زنان، کاهش نقش اجتماعی آنان و تبدیل کردنشان به «نان خور» مردان و تقلیل هویت آنان به مادر و همسراما قدم به قدم و لحظه به لحظه دستگاه ولایی را هر چه بیشتر در مقابل زنان قرار داده و میدهد. به خواندن ادامه دهید

اشتغال زنان و تلاش های مستمر رژیم در خانه نشین کردن زنان/پریسا آزادیان

جدیدترین آمارنرخ بیکاری و اشتغال در ایران حاکی از بیکاری ۴۰ درصدی برای زنان ۱۵تا ۲۴ ساله و بیکاری ۱میلیون زن و بیش از ۲ میلیون نفر مرد در بهار امسال است.
در کنار افزایش نرخ بیکاری زنان ، گزارش امسال مرکز آمار ایران خبر از کاهش مشارکت اقتصادی زنان شهر نشین میدهد. بر اساس این آمار مشارکت زنان در بهار سال گذشته ۱۴.۸درصد بوده که این نرخ در بهار سال جاری به ۱۴.۳ درصد کاهش یافته است. به خواندن ادامه دهید

زنان، آسیب های اجتماعی، و واکنش های مقامات رژیم ولایی

زنان، آسیبهای اجتماعی، و واکنشهای مقامات رژیم ولایی
پریسا آزادیان
تاکید مقامات رژیم بر اهمیت اسلامی کردن بیشتر جامعه با تشدید پیشبرد سیاستهایی نظیر اعمال سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و حذف بسیاری از رشته های تحصیلی برای زنان، کنترل و تشدید حمله به زنان ایران تحت عنوان مبارزه با بد حجابی و به بهانه باصطلاح ارتقا منزلت اجتماعی، معنایی ندارد مگر اعتراف به ناهنجاریهای گسترده اجتماعی و طفره رفتن رژیم از ریشه یابی ، چاره جویی و مهار این بحران ها. با وجود تلاشهای رژیم برای جلوگیری از انتشار آمارهای تکاندهنده از گسترش ناهنجاری های اجتماعی ، به خواندن ادامه دهید

سرکوب زنان، سیاستی که مدام تشدید می شود

سرکوب زنان، سیاستی که مدام تشدید می شود
پریسا آزادیان
تلاش برای پیشبرد سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و اجحاف علیه دانشجویان دختر همچنان ادامه دارد. مسئولان رژیم ولایی دامنه فشار را به حوزه های دیگر زندگی خصوصی دانشجویان دختر، نظیر تحمیل پوشش یکسان و کنترل رفت و آمد دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی گسترش داده اند. در زمینه پیشبرد سیاست تفکیک جنسیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی به ریاست صدر الدین شریعتی همواره پیشتاز بوده به خواندن ادامه دهید