قدرت فریبکار است حتی برای شیفتگانش


قدرت فریبکار است حتی برای شیفتگانش
پروین اردلان
راساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان عفو بین الملل، تعداد اعدام ها در ایران افزایش چشمگیری داشته به طوری که سال ۲۰۰۹ تعداد ٣٨٨ نفر در ایران اعدام شدند.افزایش آمار اعدام در حالی صورت می گیرد که طی سال های اخیر اعتراض به صدور حکم اعدام در ایران به شکل های گوناگون نیز مطرح شده است. تاکید نهادها و فعالان حقوق بشر درایران بر غیرانسانی بودن حکم اعدام و ضرورت بازنگری در قانون اعدام از این دست موارد است. به خواندن ادامه دهید