سکوت تشکل های کارگری حکومتی در برابر تخلف بزرگ در تامین اجتماعی- پروین محمدی

parwin mohamadi یک فعال مستقل کارگری با انتقاد از سکوت تشکل‌های رسمی کارگری در خصوص تخلفات صورت گرفته از جانب اعضایشان در سازمان تامین اجتماعی، معتقد است سکوت سران این تشکل‌ها به دلیل بی‌نیازی به آراء کارگران است.پروین محمدی در این باره گفت:
ادامهٔ نوشته

پروین محمدی: ابهامات قانون كار باعث از بين رفتن امنيت كامل شغلي شده است

parwin mohamadiپروين محمدي يكي از اعضاي اتحاديه ازاد كارگران ايران از ابهامات قانون كار كه باعث از بين رفتن امنيت كامل شغلي شده است به ايلنا مي گويد: «پروین محمدی» در این باره به ایلنا گفت: امنیت شغلی کارگران طی دو دهه گذشته بدلیل عدم شفافیت تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار کاهش یافته است. این تبصره قانونی که به صراحت، قرارداد موقت در کارهای مستمر را غیر قانونی اعلام نکرده، تفسیر بردار و دوپهلو است و کارفرمایان با سوء استفاده از آن، قرارداد موقت در کارهای مستمر را بسط داده‌اند. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که به تعریف قرارداد کار می‌پردازد، ذکر شده است:‌ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.»

تعرض بی امان به زندگی کارگران

تعرض بی امان به زندگی کارگران در سالی که گذشت
پروین محمدی
در حالی به پایان سال نزدیک میشویم که اگر اتفاقات ماههای گذشته را در نظر بگیریم می بینیم تعرض چند ساله ای که به حداقل دستمزدها صورت گرفته است، از اول سال ۸۹ باتعیین دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی صورت حادتری به خود گرفت. ادامهٔ نوشته