دلنوشته ای برای فرانک فرید (ایپک)

دلنوشته ای برای فرانک فرید (ایپک)
پریناز صادقی
شعر «کوچه» فریدون مشیری را از همان پانزده سالگی از حفظ بودم؛ چه شعر زیبا و لطیفی. ترجمه ی تورکی همین شعر را به مناسبت چهلمین روز درگذشت شاعر در «آدینه» خواندم و دلبستگی ام به «کوچه» بیشتر شد و از طرفی هم راز نهفته ی زبان مادری ام را که سال ها از من دریغ شده بود، درک کردم. کنار ترجمه، نام فرانک فرید (ایپک) به چشم می خورد. آنقدر ترجمه را خواندم که از حفظ شدم. ادامهٔ نوشته