وضعيت چند همسری در کشورهای جهان + تصوير

aks jahanانتخاب / چند همسری به وضعيتی اطلاق می شود که يک مرد يا در مواردبسيارنادر يک زن بتواند بيشتر از يک همسر اختيار کند.

به گزارش انتخاب به نقل از خبرآنلاين، اين پديده ارتباط مستقيم با هنجارهای مذهبی دارد چرا که ازدواج در اکثر جوامع با مناسک مذهبی در هم پيچيده است.

در برخی از کشورها مخصوصا کشورهای مسلمان قانون بر اساس شرع چند همسری را مجاز می داند اما در آيين کاتوليک کاملا ممنوع است.

در بسياری از کشورهای اروپايی و بسياری از ايالتهای آمريکا هم چند همسری کلا غير قانونی است ضمن آنکه برخی از فرقه ها در درون اين کشورها چند همسری را قانونی می دانند
ادامهٔ نوشته

نامه به احمد شهید پیرامون وضعیت زنان در ایران

جناب آقای احمد شهید
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران
اینجانب مینو مهرفومنی مسوول کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد و عضو کمیته زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران مستقر در آلمان وظیفه خود دانسته باتوجه به مسوولیت خویش در این دو کانون دفاع از حقوق بشر و به عنوان یک زن ایرانی مواردی چند از نقض سیستماتیک حقوق بشربا استناد به قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران را جهت بررسی و ترتیب اثر مقتضی از سوی جنابعالی به عرضتان برسانم. ادامهٔ نوشته

امشب دوباره در سرم توفان است

امشب دوباره در سرم توفان است
( شیرین اردلان )
امشب دوباره در سرم توفان است، همه چیز می آید و می رود، نفس بلندی می کشم، می خواهم با شمارش نفس هایم خودم را به خواب برم، بی فایده است، صدای خرخر مادر که با خوردن قرص های آرام بخش بعد از هفته ها بیماری از اتاق های تو در توی خانه به گوش می رسد امید بخش است، مثل صدای پدر که با ورودش به خانه زودتر از خودش به گوش می رسد ….. ادامهٔ نوشته