شرط اول انقلاب جنسی، آگاهی و انتخاب است / ژانت آفاری

janet afariژانت آفاری استاد تاریخ در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و نویسنده کتاب «سیاست جنسی در ایران معاصر» معتقد است ایران در مرحله وقوع یک انقلاب جنسی است. او شرط اول این انقلاب را آگاهی دختران از راهی که برگزیده‌اند می‌داند. ژانت آفاری تاکید می‌کند که تغییرات زیادی در زمینه روابط جنسی و ازدواج در ایران روی داده و می‌افزاید، تنها زمانی می‌توان گفت ایران به مرحله انقلاب جنسی رسیده که دختران با آگاهی و با علم به اینکه چه می‌کنند و چرا می‌کنند دست به سنت‌شکنی بزنند.

ادامهٔ نوشته

سیاست جنسیتی در ایران مدرن /ژانت آفاری

کتاب زانت آفاریژانت آفاری استاد و پژوهشگر دانشگاه کالیفرنیا در سنتاباربارا
چند سال پیش در کنفرانسی که درباره‌ زنان خاورمیانه در بلاژیو ی ایتالیا برگزار شده بود، مردم‌‌شناسی از من پرسید: « مورخ جنسیت دقیقاً چگونه در رشته‌اش تحقیق می کند؟» این پرسش با توجه به خاستگاه نسبتاً جدید رشته تاریخ جنسیت در خاورمیانه، منطقی بود. پاسخ کوتاه این است که چون تعداد مدارک تاریخی‌ که مستقیماً به موضوعات زنان بپردازند انگشت‌شمارند، پس تاریخ جنسیت در خاورمیانه عمدتا بازخوانی متون موجود است و مسئله‌اش این است که نویسندگان آن متون چگونه مفهوم مردانگی و زنانگی را در زمانه‌ خویش تعریف‌کرده اند.
این پرسش‌نامه توسط گروه تحقیقات اجتماعی دانشگاه کالیفرنیا در شهر سنتا باربارا تهیه شده است.
ادامهٔ نوشته