درباره اعتصاب غذای زنان زندانی

درباره اعتصاب غذای زنان زندانی
کیوان امیری الیاسی:

این نوشته را تقدیم می کنم به نسیم سلطان بیگی، نه از رو که همسر و شور و شوق زندگی ام بوده و هست، بلکه از آن رو که بهترین دوست و همراهم و نماد شور و شوق برای رهایی و آزادی در زندگی من بوده است.
صبح روز سه شنبه (9 آبان ماه 1391) حدود 20 نفر از نیروهای زن نیروهای گارد یگان حفاظت زندان اوین که گمان می کردند زندانیان زن سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین از موبایل برای خبر رسانی به بیرون از زندان استفاده می کرده اند، ادامهٔ نوشته