سوگ‌ترانه‌هایی علیه فراموشی

سوگ‌ترانه‌هایی علیه فراموشی
گفتگوی نوشین شاهرخی با گلرخ جهانگیری,
گلرخ کار موسیقی و خوانندگی را با گروه موسیقی زنان «فتنه» آغاز می‌کند: «در دهه هشتاد بعد از فرار ما از کشور، بعد از کشتارهای وحشتناک، با این که عده‌ای با تمام وجودشان برای افشاگری و بازگوئی آنچه بر نسل ما رفته بود، فعالیت می‌کردند ولی روحیه‌ی همه‌ی ما خیلی درب و داغان بود… به همین خاطر برای اینکه به خودمان و دوستانمان روحیه بدهیم، گروه «فتنه» را تشکیل دادیم. ادامهٔ نوشته