ارمیا، خواننده ای محجبه ، نماد تقابل سنت و مدرنیسم

armiyaجهان زن ـ حضور یک زن محجبه در برنامه تلویزیونی آکادمی گوگوش، و انتخاب او به عنوان فرد اول، بازتاب های گوناگونی در شبکه های اجتماعی و در میان سایت و وبلاگ ها یافت. از بخش طرفداران تئوری توطئه که بگذریم، این حادثه، و احترام به آزادی پوشش فرد، می تواند بحث های تازه ای را دامن بزند. سایت بازتاب تلاش کرده است که دیدگاه خود در این رابطه را بازتاب دهد و از آن نتایج اجتماعی بگیرد. روشن است که نگاه این سایت، نشاندهنده ی فروپاشی نظام ارزشی ای است که حکومت اسلامی سال ها تلاش کرده است آن را به جامعه تحمیل کند و حالا شکست این سیاست ها حتی در میان دین داران نیز به سرعت در حال گسترش است. به خواندن ادامه دهید