صدور اتهامات جدید علیه بهاره هدایت و مجید توکلی

صدور اتهامات جدید علیه مجید توکلی و بهاره هدایت
و احضار مجدد آنها به دادسرای اوین
مجید توکلی، از فعالین شناخته شده دانشجویی که به ۸ سال زندان و تبعید به زندان رجایی شهر کرج محکوم شده است، صبح امروز بار دیگر به شعبه ٤ بازپرسی دادسرای اوین احضار شد. به گزارش دانشجونیوز، مجید توکلی که در١۶ آذر سال گذشته و در پی سخنرانی در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شده بود، به دلیل انتشار مطالبی از درون زندان چون «یادداشت های زندان» و نیز صدور بیانیه مشترک با بهاره هدایت در روز دانشجو، صبح امروز در شعبه ٤ بازپرسی دادسرای اوین مجددا مورد بازجویی قرار گرفته است. ادامهٔ نوشته