رسیدن به برابری، دغدغه ای جمعی است

رسیدن به برابری، دغدغه ای جمعی است
آیدا ابروفراخ
امضاء گرفتن و اطلاع رسانی درباره ی کمپین مسئله ای است که ذهن همه ی اعضا را به خود مشغول کرده است و من هم به عنوان عضو کوچکی از این خانواده بزرگ همیشه درگیر این مسئله هستم. مدتی بود که دچار یأس و نا امیدی شده بودم و به این می اندیشیدم که طی این سال ها که فعالین حقوق زنان حضوری پر رنگ تر از قبل در جامعه دارند، چرا مسئله ی زنان در ذهن عامه ی مردم به دغدغه ای تبدیل نشده است. به خواندن ادامه دهید