به مقابله با خشونت و تبعیض علیه زنان کارگر بیاندیشیم

به مقابله با خشونت و تبعیض علیه زنان کارگر بیاندیشیم
آیدا ابروفراخ
خشونت در محیط کار و خانه مسئله ای است که اکثر زنان با آن دست و پنجه نرم می کنند. دستمزدهای پایین، ناامن بودن محیط های کار و خشونت های گاه و بیگاه در محیط کار و خانه از جمله مواردی است که روزانه زنان زیادی را مجبور به ترک سپهر عمومی می کند که البته زنان بسیاری در صورت داشتن نیازهای مالی شدید، گاه مجبور به تسلیم در برابر تمامی این مشکلات می شوند. به خواندن ادامه دهید