فاجعه ای در اصفهان ـ تجاوز به میهمانان زن در جشن تولد

جهان زن ـ تجاوز گروهی از مردان به زنان شرکت کننده در جشن تولد، نشان از فاجعه ای دارد که در ایران جریان دارد. کشوری که برای بستن دهان مردم میلیاردها پول خرج می کند و ده ها سازمان نهاد و بنیاد سازمان داده است در تامین امنیت مردم هیچ کاری انجام نمی دهد. اعتراض مردم در جلو دادگستری، اعتراضی به همین بی توجهی است. احتمالا دادگاه هم اگر به این موضوع رسیدگی کند، این خانواده ها را مورد اعتراض قرار می دهد که چرا جشن تولد کودک گرفته اید؟ این که در اسلام وجود ندارد! حالا می توان امنیت را از دید حاکمان اسلامی دید.. عدام انعکاس وسیع این خبر در رسانه های دولتی و عدم پیگیری این جنایت، بیان خواست مقامات دولتی است. ادامهٔ نوشته