هاله یک مادر بود، هاله یک فرشته بود و هاله… هنرمند هم بود

آثار نقاشی منتشر نشده هاله سحابی
هاله یک مادر بود
هاله یک فرشته بود
و هاله…
هنرمند هم بود ادامهٔ نوشته