حال دخترم وخیم است

مادر هنگامه شهیدی: حال دخترم وخیم است
مژگان مدرس علوم

در حالی که وضعیت جسمانی هنگامه شهیدی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر حاد می باشد و نیاز به معالجه و مراقبت های پزشکی خارج از زندان دارد اما هنوز مقامات قضائی با درخواست مرخصی وی موافقت نکرده و از تماس تلفنی و ملاقات حضوری وی با خانواده اش نیز ممانعت به عمل می آید. به خواندن ادامه دهید