اقتصاد غیر رسمی و استثمار نیروی کار زنان/ لادن رهبری

kar zanan roostaiاقتصاد غیر رسمی به مشاغل موقتی ای اطلاق می شود که فاید مزایای رسمی مانند بیمه هستند؛ ضمن این که معمولا امنیت شغلی و قدرت درآمدزایی بالایی هم به بار نمی آورند و نوعی سازوکار مبارزه برای بقا در میان اقشار فقیر شهری محسوب می شوند.
زنانه شدن فقر بحث جدیدی نیست. بیست سالی می شود که اندیشمندان فمینیست در مورد ارتباط میان جنسیت و اقتصاد دم می زنند و زنان را به عنوان یک طبقه ی فقیر که از فقری مضاعف نسبت به مردان هم طبقه ی خود رنج می برند معرفی می کند. فقر زنانه مختص زنانی نیست که در خانواده های فقیر زندگی می کنند؛ زنان طبقه متوسط و گاه طبقات بالا نیز ممکن است فقیر باشند چرا که به منابع اقتصادی همسران و پدران یا دیگر گردانندگان چرخه ی اقتصاد خانگی دسترس ندارند.
به خواندن ادامه دهید

زنان و قلمروی خصوصی و عمومی- زهره دودانگه

zan dar hoze omoomi wa khosoosiنظریه پردازان فمنیستی همواره از دوگانگی قلمروی خصوصی و عمومی انتقاد کرده اند و بنیان های نظام موجود را در راستای محدود کردن زنان در خانه و انزوای آنان در حوزه خصوصی تلقی کرده اند. اما امروز زنان به طور روزافزونی وارد حوزه های عمومی شده اند و تلاش دارند تا سرمایه های فرهنگی قابل توجهی را که کسب کرده اند، در خدمت گرفته و نقش اجتماعی موثری را در جامعه ایفا کنند. اما نمی توان گفت که تبعیض میان جنس زن و مرد به کلی از میان رفته، بلکه کماکان در جوامع مختلف مشاهده می شود. این نابرابری در کشورهای در حال توسعه از قوت بیشتری برخوردار است و نگاهی به آمار اشتغال چنین نارسایی ای را نشان میدهد(1). در این یادداشت تلاش بر آن است که پس از مروری نظری بر تقابل میان عرصه خصوصی و عمومی (با تاکید بر مفهوم جنسیت)، به چالش هایی پرداخته شود که بر سرراه حضور زنان در اجتماع، به ویژه در حوزۀ اشتغال، وجود دارد.
به خواندن ادامه دهید

برنامه سمینار سراسری سالانه‌ی تشکل­های زنان و زنان دگر و هم­جنس­گرای ایرانی در آلمان

seminar zanan dar almanدر روزهای ٢۴ تا ٢۶ ژانویه ٢٠١۴، فرانکفورت، خانه جوانان
موضوع سمینار: دادخواهی، مسئولیت شهروندی و تجربه زنان
سخنرانان:
جمعه ٢۴ ژانویه: الهه امانی
شنبه ٢۵ ژانویه: پژاره حیدری، پرستو فروهر، پروین ثقفی و شادی صدر
و برنامه هنری با شرکت گلرخ جهانگیری و پویه قهرمانی
به خواندن ادامه دهید

اصلاحیه گروهی از زنان بر منشور حقوق شهروندی

برابری زنان و مردانمدرسه فمینیستی: متن کامل اصلاحیه «کانون شهروندی زنان» بر پیش نویس «منشور حقوق شهروندی» که برای انتشار در رسانه‌ها، از سوی این تشکل مدنی ارسال شده را در زیر می‌خوانید:
اصلاحیه «کانون شهروندی زنان» بر پیش نویس منشور حقوق شهروندی

به خواندن ادامه دهید

خشونت جنسی شریک زندگی، تهدیدی برای سلامتی زنان/ لادن رهبري

khasoonat alye zananدر قالب های فرهنگی ای که نگاه مردانه تعیین کننده ترین عامل چهارچوب های رفتاری به شمار می رود، خوانش و منش زنان نیز تحت تاثیر این نگاه شکل می گیرد. رفتارهای جنسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و هم چون سایر رفتارها تحت تاثیر نگاه مردانه مشخص می شود و ممنوعیت ها، هنجارها و قواعد آن ترسیم می گردد. بحث بر سر اولویت نگاه زنانه یا مردانه نیست بلکه بر انحصارگرایی در نگرش هاست.
به خواندن ادامه دهید

اشرف بروجردی: در منشور حقوق شهروندی خبری از حقوق اجتماعی برای زنان نیست!!

اشرف بروجردیاشرف بروجردی: منشور حقوق‌ شهروندی از قوانین معطل مانده دوره خاتمی است/ خبری از حقوق‌ اجتماعی نیست
خبرآنلاین
جامعه > قضایی – معاون اجتماعی وزیر کشور دولت اصلاحات درباره منشور حقوق شهروندی می‌گوید: این منشور قابلیت دفاع ندارد و به جای برشمردن حقوق شهروندی، ترکیبی است از حقوق فردی و برشمردن بعضی از بدیهیات.
به خواندن ادامه دهید

تحقیر زنان کشور از طریق نسب بیلبوردهای ترویج فرزند آوری

فرزند بیشترواکنش‌ها به بیلبوردهای ترویج فرزند‌آوری
شهرداری تهران مدتی است بیلبوردهایی در خصوص تشویق به فرزند بیشتر را در سطح شهر نصب کرده که روی آن‌ها تصاویر دو خانواده کم‌جمعیت و پرجمعیت مقایسه شده و عنوان‌هایی چون «با یک گل بهار نمی‌شه» و «فرزند بیشتر زندگی شادتر» درج شده است. اما این بیلبوردها که نیتی خوب و لازم داشته به خاطر نوع پراختن به موضوع با انتقاداتی روبرو شده است.
به خواندن ادامه دهید