مزدوران دستگاه های سرکوب را بشناسید و شناسائی کنید!

جهان زن ـ در شرایطی که نیروهای مزد بگیر سرکوب مدام در خیابان ها به جان مردم می افتد و از هیچ جنایتی نیز دریغ نمی کنند لازم است با شناسائی تک تک آن ها، محیط زندگی شان را بر سرشان خراب کنیم. از این رو عکس هائی برخی از این عوامل را در اینجا منتشر می کنیم به خواندن ادامه دهید

بچه ها، صبح تان به خیر سلام

سيمين بهبهاني
بچه ها، صبح تان به خیر سلام
درس امروز، فعل مجهول است
فعل مجهول چیست ؟ می دانید؟
نسبت فعل ما به مفعول است به خواندن ادامه دهید

گزارش گردهمایی حامیان پارک لاله – ماران صلح دورتموند

گزارش گردهمایی حامیان پارک لاله – ماران صلح دورتموند – شنبه ۲۶ فوریه ۲۰۱۱- دورتموند
درهمبستگی با اعتراضات سه شنبه های ۱۰ ، ۱۷ و ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ همه آزادیخواهان در ایران،
در اعتراض به دستگیریها و در بند نگاه داشتن غیر قانونی فعالان سیاسی و مدنی ،
در اعتراض به کشتارها و اعدام های روزانه جوانان این مرز و بوم ، به خواندن ادامه دهید

وقتی با فائزه هاشمی این می کنند، با دیگران چه ها که نمی کنند!

جهان زن ـ سخنان محبت آمیز و توام با مهر و احترام نیروهای حزب اللهی ذوب در ولایت نسبت به فائزه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانی را در اینجا ببینید. وقتی با دختر یکی از سران نظام، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خیابان چنین می کنند، آنوقت با دختران مردم در سیاهچال هایشان چه ها که نمی کنند. با چنین شقاوتی است که ترانه موسوی ما در زندان هایشان مورد تجاوز گروهی قرار گرفت و جسد بیجانش را سوزاندند و به خاک سپردند. در اینجا نمونه ای کوچک از حکومت اراذل و اوباش بر این مملکت را ببینید!
فیلم توهین ناموسی به فائزه هاشمی
آیت‌الله بیات: آیا نباید با دیدن تصاویر هتاکی به فائزه هاشمی مرد به خواندن ادامه دهید

بیانیه شماره ۴ شورای هم آهنگی و روز جهانی زن

بیانیه شماره ۴ شورای هم آهنگی و روز جهانی زن
هنوز یک روز از اعلام سه شنبه های اعتراض، ۱۰، ۱۷ و ۲۴ اسفند توسط گروه فیسبوکی ۲۵ بهمن و حمایت نماینده مهدی کروبی از آن در یک مصاحبه تلویزیونی نگذشته ، که شورای هم آهنگی راه سبز امیدبا انتشار بیانیه ای، نظارت استصوابی خود را اعمال کرده و تظاهرات اعتراضی را به دو روز محدود کرده و با پرشی بلند از ۱۰ اسفند به ۲۴ اسفند رسیده و از خیر ۱۷ اسنفد گذشته است. به خواندن ادامه دهید

سه شنبه های اعتراض و روز جهانی زن

سه شنبه های اعتراض و روز جهانی زن
جهان زن ـ پذیرش و فراخوان ۱۷ اسفند، روز جهانی زن به عنوان یکی از سه شنبه های اعتراض در اسفندماه ۸۹، را باید نقطه عطف مهمی در پیوند مبان جنبش زنان با جنبش ضددیکتاتوری مردم دانست. اعلام روز جهانی زن به عنوان روزی که ایرانیان سراسر کشور به همراه ایرانیان خارج از کشور، دوشادوش هم فریاد مرگ بر دیکتاتور سر خواهند داد و برای خواست های بر حق خود خواهند جنگید، اعتراف به اهمیت و نقش فوق العاده زنان کشور در مبارزات ضداستبدادی جاری است. به خواندن ادامه دهید

در ۱۷ اسفند،۸ مارس، روز جهانی زن، بیائید زنانه وار و مردانه وار پای شعارهایمان بایستیم.

چگونه امسال به استقبال ۱۷ اسفند،۸ مارس، روز جهانی زن برویم
امسال در شرایطی به استقبال ۱۷ اسفند، ۸ مارس، روز جهانی زن می رویم که جنبش مردمی ایران، در ۲۵ بهمن و اول اسفند، حضور قدرتمند خود را نشان داد. چه در اعتراضات سال ۸۸ و چه در تظاهرات گسترده و سراسری امسال، زنان دوشادوش مردان و همواره در صف مقدم جنگیده اند. سمبل مقاومت مبارزات سال ۸۸ ایران، ندا آقاسلطان است، که« ندای آزادی» لقب گرفت و نامش سراسر جهان را فراگرفت. به خواندن ادامه دهید