افتتاح تلویزیون زنان و جنبش اشغال وال استریت

افتتاح تلویزیون زنان و جنبش اشغال وال استریت
زنان تی وی
به نظر می رسد بهترین فضایی که می شود زنان تی وی را افتتاح کرد و اعلام کرد که این تلویزیون به عنوان یک رسانه آلترناتیو اینترنتی تصویری دارد وارد عرصه سایبر می شود؛ این پارک است که معترضان جنبش اشغال وال استریت در نیویورک آن را تصرف کرده اند. به خواندن ادامه دهید

مفهوم فعالِ «بیکاری» و بازتولید خشونت علیه زنان

مفهوم فعالِ «بیکاری» و بازتولید خشونت علیه زنان
جواد موسوی خوزستانی
«مدرسه فمینیستی:از کف دادنِ اتکا به نفس، و آموختن تدریجیِ تمکین نسبت به رفتار خشونت آمیز، در زندگی هر زنی، متفاوت است. گاهی از اتاق خواب، گاه از آشپزخانه، گاه از یک غفلت ناخواسته در پختن غذا، یا از هر چیز و هر جا و به هر بهانه، کلید می خورد.  ابتدا به زن خیلی بر می خورَد وقتی که ولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نعمت، به هنگام زناشویی، خواسته ای ناانسانی از او انتظار دارد، به خواندن ادامه دهید

خشونت علیه زنان سطر نانوشتۀ رسانه‌ها در ایران

خشونت علیه زنان سطر نانوشتۀ رسانه‌ها در ایران
( نعیمه دوستدار )
دایرۀ خشونت علیه زنان دایرۀ بزرگی است، در این دایره انواع آزار و اذیت جسمی و روحی در محدودۀ خانه و اجتماع قرار می‌گیرد اما دایرۀ خشونت در صفحه‌های حوادث و اجتماعی روزنامه‌های ایران تنگ است، در رسانه‌های دیداری و شنیداری هم حرفی دربارۀ خشونت علیه زنان شنیده نمی‌شود، خبری که به روزنامه‌ها می‌رسد قتل و جنایت و اسیدپاشی است، به خواندن ادامه دهید