مجله مهر: مصرف زیاد لوازم آرایش در ایران باعث به وجود آمدن رقابت بین کمپانی های مختلف آرایشی و بهداشتی در کشور شده است. با وجود همه تحریم ها بسیاری از کمپانی های لوازم آرایشی حاضر نیستند بازار ایران را از دست بدهند و تحریم ایران اولین ضرر را برای خودشان دارد. خبرگزاری کشور فرانسه در گزارشی به مسئله «آرایش» در ایران پرداخته و به رقابت زنان ایرانی در چهره و زیبایی اشاره کرده است.  بازار لوازم آرایش در ایران با بیش از ۳۸ میلیون زن دومین بازار بزرگ در منطقه بعد از کشور عربستان و هفتمین کشور در جهان است. این خبرگزاری فرانسوی استفاده زیاد زنان ایرانی از لوازم آرایش را در کنار حجاب رسمی در کشور کمی عجیب توصیف کرد. دوسال پیش «حسین انواری»، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به نتایج پژوهش انجام شده در کمیته امداد امام خمینی (ره)گفته بود:‌ «نتایج پژوهش انجام شده در کمیته امداد نشان می‌دهد، بیشترین دارایی دختران مددجو علی رغم فقر اقتصادی آنها، لوازم آرایش است.»

ادامهٔ نوشته