«نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۲ درصد کمتر شده است»

karwash zanan dar tabriz مردمک: هفته‌نامه تجارت فردا در پرونده‌ای به بحث وضعیت بازار کار برای زنان پرداخته است.

در مجموعه مطالبی که در شماره ۲۷ هفته‌نامه اقتصادی تجارت‌ فردا منتشر شده این سوال مطرح شده که چرا نرخ مشارکت زنان در بازار کار کاهش یافته است؟

در مقاله‌ای با عنوان «در آستانه فصلی سرد» آمار رسمی درباره نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در ایران ارائه شده است. براساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان که در سال ۱۳۸۴ به ۱۵.۵ درصد رسیده بود، در سال ۹۰ تا ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است.

به خواندن ادامه دهید

زنان افغان خواستار حضور در سطوح عالی دستگاه قضایی هستند

zanan afghan ghazi بی بی سی: یک نهاد دفاع از حقوق زنان موسوم به شبکه زنان افغان، بار دیگر خواستار حضور زنان در سطح رهبری دستگاه عدلی و قضایی این کشور شد.
اعضای این نهاد می گویند با حضور زنان در رهبری دستگاه عدلی و قضایی به پرونده های مربوط به زنان بهتر رسیدگی خواهد شد.
مسئولان شبکه زنان افغان می گویند رئیس جمهوری افغانستان تعهد کرده است که حضور زنان در دستگاه عدلی و قضایی این کشور بیشتر خواهد شد.
در حال حاضر بیش از صد و هشتاد زن به عنوان قاضی در افغانستان مشغول کار هستند.
به خواندن ادامه دهید

ورود ۱۵۰ قاضی زن به قوه قضاييه

خون بس کلمه: در حالی که رييس قوه قضاييه همواره از کمبود قاضی شکايت دارد، رئيس مرکز جذب و آزمون قوه قضائيه از موفقيت ۱۵۰ قاضی زن در آزمون و مصاحبه های علمی خبر داد و گفت: اين افراد به هسته گزينش معرفی شده اند.
به خواندن ادامه دهید