قناعت‌وار تکیده بود* پروین ذبیحی

مارد-شکوفهخشونت بس: بهار است و بساط گیاه فروشان در همه جای خیابان «جنگلبانیِ» مریوان به روال همیشگی پررونق و سرشار از مشتری. با شروع فصل بهار، روستاییان مریوان سبزی‌های کوهیِ خوراکی همچون «کنگر» و «ریواس» را جمع‌آوری و در شهر به فروش می‌رسانند. این کار را گیاه فروشی می‌نامند و البته خالی از خطر نیست؛ سقوط از کوه، خطر انفجار مین و حمله حیوانات سمی همچون مار، همیشه در کمین است.

تصمیم می‌گیرم پای درد دل چند زن گیاه فروش بشینم.
ادامهٔ نوشته

دیدگاه فمنیستی: اهمیت عدالت برای آگاهی از واقعیت اجتماعی زهیر باقری نوع‌پرست

فمنیسمبیدارزنی: هر یک از ما پرسپکتیوی برای مواجه شدن با جهان خود داریم. در روابط بین فردی، دو نفر با دو پرسپکتیو متفاوت در یک رابطه قرار می‌گیرند. وقتی من و شما در مورد روابط خود با هم صحبت می‌کنیم در مورد یک پدیده از دو منظر متفاوت صبحت می‌کنیم.
ادامهٔ نوشته