کارگران سکس سايبري

اوج اقتصاد رايانه اي
کارگران سکس سايبري
نويسنده
Olivier AUBERT
اليويه اوبر، روزنامه نگار
برگردان:
Vida AMIRMOKRI ويدا اميرمکري
آنان را «اجرا کنندگان»، «مدلها» و «مجريان» مي نامند. بيشترشان زنان جوان اند، گرچه در ميانشان مرد، زوج و زنان پا به سن گذاشته هم يافت مي شود. آنان در مقابل وبکم رايانه شان قرار مي‌گيرند و معمولاً با يک موسيقي متن و وصل به شبکه اينترنت کار مي کنند. ادامهٔ نوشته

اعتراض کوستا گاوراس به دستگیری مهناز محمدی

عتراض کوستا گاوراس به دستگیری مهناز محمدی
مهناز محمدی یکشنبه صبح، توسط نیروهای امنیتی نامعلوم، و بدون مشخص شدن جرمش، دستگیر شد. سایت کلمه می‌گوید که احتمال دارد توسط سپاه پاسداران انقلاب، که بازوی مسلح و ایدئولوژیک رژیم است، دستگیر شده باشد. مهناز محمدی کارگردان فیلم «زنان بدون سایه» بود و همچنان، با رخشان بنی اعتمادی درساختن فیلم مستند «ما نیمی از جمعیت ایران هستیم» همکاری کرده بود، ادامهٔ نوشته